Սույն Գաղտնիության պայմանները տարածվում են բոլոր այն տեղեկությունների վրա, որոնք JobInfo.am հարթակը (այսուհետ` կայքը) կարող է ստանալ Ձեր (այսուհետ` օգտագործողի) մասին` կայքից օգտվելիս:

 

1. Անձնական տվյալների հավաքագրումը

1․1 Անձնական տվյալները, որոնք թույլատրվում է մշակել սույն գաղտնիության պայմանների շրջանակներում, տրամադրվում են օգտագործողի կողմից՝ կայքում գրանցվելուց կամ հայտարարություն(ներ) տեղադրելիս:
1․2 Կայքը հավաքում է վիճակագրություն իր այցելուների IP-հասցեների վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունն օգտագործվում է տեխնիկական խնդիրների բացահայտման և լուծման, վճարումների օրինականության և ապահովության վերահսկման նպատակով:
1․3 Ցանկացած վերը չնշված այլ անձնական տեղեկություններ (օրինակ՝ գնումների պատմության, օպերացիոն համակարգի մասին տեղեկատվություն եւ այլն) անվտանգ պահպանվում են եւ չեն կարող տարածվել, բացառությամբ՝ սույն պայմանների 3-րդ գլխում նախատեսված դեպքերի:

 

2. Անձնական տվյալների օգտագործումը

2․1 Օգտագործողի անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել.
Կայքում գրանցված Օգտագործողի նույնականացման համար։
Օգտագործողին Կայքի անհատականացված ռեսուրսների մուտքի տրամադրման համար։
Օգտագործողի հետ հետադարձ կապի ապահովման համար, այդ թվում ծանուցումներ, հարցումներ ուղղելու համար։ որոնք վերաբերում են Կայքի օգտագործմանը, ծառայությունների մատուցմանը, Օգտագործողի հարցումների եւ հայտերի մշակման համար։
Օգտագործողի գտնվելու վայրը որոշելու համար՝ անվտանգության ապահովման եւ զեղծարարությունների կանխման համար։
Օգտագործողի կողմից տրամադրված անձնական տեղեկատվության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը հաստատելու համար։
Օգտագործողին «պատվերի» կարգավիճակի ծանուցման համար, վճարման մշակման եւ ստացման, Օգտագործողի կողմից վճարման բողոքարկման համար։
Կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների դեպքում Օգտագործողներին արդյունավետ տեխնիկական աջակցման ապահովման համար։
Կայքի անունից կամ Կայքի գործընկերների անունից, Օգտագործողի համաձայնությամբ՝ նրան հատուկ առաջարկների, գների և այլ տեղեկատվության տրամադրման համար։
Օգտագործողի համաձայնությամբ գովազդային գործունեության իրականացման համար։

 

3. Անձնական տվյալների փոխանցումը
3․1 Օգտագործողը համաձայնվում է, որ Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոխանցել անձնական տվյալները երրորդ անձանց` համաձայն Ձեր հետ կնքած պայմանագրի և դրանից բխող պարտավորությունների իրականացման խիստ անհրաժեշտության դեպքում:
3․2 Օգտագործողի անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ հիմքերով:
3․3 Կայքի Ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական եւ տեխնիկական միջոցներ Օգտագործողների անձնական տեղեկությունները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենահանումից եւ երրորդ անձանց այլ ապօրինի գործողություններից պաշտպանելու համար:

 

4. Լրացուցիչ պայմաններ

4․1 Օգտագործողը համաձայնվում է, որ Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոխանցել անձնական տվյալները երրորդ անձանց, բացառապես՝ Maqur.am ինտերնետ-խանութում ձեւակերպված Օգտագործողի պատվերը կատարելու, այդ թվում՝ առաքումը իրականացնելու նպատակով` ինչպիսիք են սուրհանդակային ծառայությունները և փոստային կազմակերպությունները:
4․2 Օգտագործողի անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ հիմքերով:
4․3 Կայքի Ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական եւ տեխնիկական միջոցներ Օգտագործողների անձնական տեղեկությունները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենահանումից եւ երրորդ անձանց այլ ապօրինի գործողություններից պաշտպանելու համար: