Պետական գնումների /տենդերի/ մասնագետ

  • Բնակավայրը նշված չէ

Կազմակերպության տվյալներ

Աշխատանքի նկարագրություն
• Արդյունավետ կերպով կազմակերպել տենդերներին մասնակցությունը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հանձնման, ներքին և արտաքին շահառուների հետ հաղորդակցման գործընթացները
• Գնահատել տենդերների պահանջները՝ նախապատրաստելու համար տենդերին մասնակցության հայտերը՝ հայտարարված կանոններին և օրենսդրության պահանջներին համապատասխան
• Նախապատրաստել տենդերների և պայմանագրերի կնքման համար
• Հավաքագրել և դիտազննել (մոնիտորինգ) ներկայացված հայտերի և ընթացիկ տենդերների մասին տվյալները և տեղեկատվությունը
• Կազմել տենդերների և պայմանագրերի վերաբերյալ հաշվետվություններ
• Իրականացնել շուկայի վերլուծության աշխատանքներ՝ առկա տենդերների մասին հայտարարությունների և առնչվող նորություններին մշտապես տեղյակ լինելու և արձագանքելու համար

Պահանջվող որակավորումներ
• Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, իրավաբանական կամ այլ հարակից ոլորտում
• Տենդերների և պայմանագրերի կնքման գործընթացների կազմակերպման 2 և ավել տարվա աշխատանքային փորձ
• Նախագծերի կառավարման և համակարգման հիմնավոր ունակություններ,
• MS Office (Word, Excel, Project) փաթեթի գերազանց տիրապետում
• Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն (գրավոր և բանավոր)

Դիմելու ընթացակարգը
Դիմելու համար կարող եք ուղարկել Ձեր CV-ն hr@exterior.am էլ հասցեին կամ զանգահրել 060 66 88 88

Տվյալ աշխատանքին դիմելու համար ուղարկեք նամակ hr@exterior.am։ Խնդրում ենք նամակի մեջ նշել, որ աշխատատեղի մասին տեղեկացել եք jobinfo.am կայքից

Կազմակերպության տվյալներ